Vattenprover

Vattenproverna har tagits av föreningens sedan många år. Vi tycker att det är viktigt att ha kunskap om vattenkvalitén eftersom det påverkarallt levande i sjöarna och dess omgivningar. Vår intention är att detta även ska ske fortsättningsvis.

Ladda ner vattenproverna här

Mätpunkterna har hela tiden varit:
– I närheten av Dalsjöns utlopp
– Bron mellan Övre och Nedre Bjärlången
– Utloppet i Nedre Bjärlången