Vattenprover

Vattenproverna har tagits av föreningen sedan många år. Vi tycker att det är viktigt att ha kunskap om vattenkvalitén eftersom det påverkar allt levande i sjöarna och dess omgivningar. Vår intention är att detta även ska ske fortsättningsvis.

Ladda ner de senaste vattenproverna:

Dammen vid Boket
Dalsjön vid lilla fiskebryggan
Bjärlången vid bron mellan övre och nedre
Bjärlängen vid utloppet

Mätpunkterna har hela tiden varit:
– I närheten av Dalsjöns utlopp
– Bron mellan Övre och Nedre Bjärlången
– Utloppet i Nedre Bjärlången