•   Om sjöarna

    bjarlangen-brygga-2_1281x430
  • bjarlangen-dalsjon_natur-2_1281x430

Om sjöarna

Övre och Nedre Bjärlången samt Dalsjön ligger strax öster om Bjärnum ca 2 mil norr om Hässleholm på väg 117 mot Markaryd.

Fiska
Både Bjärlången och Dalsjön erbjuder fint fiske. Läs mer här

Naturupplevelse
Naturen kring sjöarna är omväxlande och spännande; småbackig terräng med öppen hagmark och löv/barrskog.

Vandra kring och runt sjöarna
Bra stigar runt sjöarna (se upp för nötkreatur på västra sidan om Övre/Nedre Bjärlången) med bord och bänkar på några ställen. Det finns bro mellan Övre och Nedre Bjärlången så längden på vandringen kan varieras.

Runt Dalsjön finns lättgången iordningställd promenadstig.

Grilla
Grillplatser finns dels v id badplatsen i Nedre Bjärlången samt vid norra delen av Dalsjön

Bad
På västra sidan om Nedre Bjärlången finns badplats med bryggor och hopptorn och här finns även
en grillplats. Infart sker från Verumsvägen där man svänger ner på Sjövägen och kör tills man når parkeringen.

Dalsjön har badplats med bänkar, brygga finns på östra stranden, sjön är grund så undvik dykning.

Camping
Närmaste camping finns uppe i Vittsjö, 7 km norr om Bjärnum.

Bryggor, parkering, bänkar.

Bnk=Bänk, Prk=Parkering, Bry=Brygga