Fiskeplan 2023

 1. Skiftets delaktighet i hektar:
    Bjärlången N Bjärlången Ö Dalsjön
  Bjärnum 11,9 12,2
  Dalsjö 0,7 4,9
  Hemmeströ 4,7
  Mölleröd 3,1 2,1
  Summa 15,0 15,0 9,6

   

 2. Skiftets delaktighet i procent:
    Bjärlången N+Ö Dalsjön
  Bjärnum 80,33
  Dalsjö 2,33 51,04
  Hemmeströ 48,96
  Mölleröd 17,33
  Summa 100 100

   

 3. Annat fiske än kräftfiske.
  I sjöarnas vattenområde får fiske av icke fiskerättsinnehavare ske mot gällande fiskekort, avseende fiske med drag efter roddbåt, kastspö, pimpel och metspö samt angelfiske. Betesfisken ska vara från sjöarna.
   
 4. Fasta redskap
  Fiskerättsinnehavare får använda fasta redskap för fiske såsom ryssja, nät och mjärdar. Redskapet ska vara märkt med fastighetsbeteckning.
   
 5. Högsta antalet samtidiga angeldon i de tre sjöarna är 10 st per person.
  Gös under 50 cm ska släppas tillbaka i sjön.
  Personer 15 år och yngre har tillåtelse att fritt fiska med met- och kastspö.
   
 6. I Dalsjön är det ej tillåtet med stationärt fiske (ex. karpfiske) på Badplatsen och på Grillplatsen vid
  norra Parkeringen.
   
 7. Pris för fiskekort 2023
  För fiskerättsinnehavare är det gratis, för alla andra gäller:
  – Årskort 500:-
  – Veckokort 150:-
  – Dagskort 50:-
  Person som ertappas utan fiskekort måste böta genom att betala ett årskort.
   
 8. Kräftfiske
  Fördelning av kräftredskap på skiften: Kräftredskap är beräknat för Bjärlången N och Ö till högst ett per 5 löpmeter strand.
   
  Bjärlången N och Ö
  Skiften Redskap, Kräftmjärdar motsv.
  Bjärnum 224
  Dalsjö 18
  Hemmeströ 10
  Mölleröd 48
  Summa 300

  Minsta mått för kräftfiske är satt till 10 cm och större.
  Fisket får även ses som ett prov för att avgöra om beståndet måste utvecklas ytterligare inför framtida fiske.

  Fisket ska ske helgen under andra veckan i augusti 4-6/8, där hela periodens fiske är tillåtet på samma avgift.
  – Fredag 4 augusti 2023 klockan 17.00 till söndag den 6 augusti 2023 klockan 12.00.
  – Endast föreningens medlemmar får anmäla sig.
  – Intresseanmälan kan göras fr o m årsmötet. Läs mer om kräftfiske
  – Senaste/bindande anmälan, den 15:e juli.
  – Skulle uttaget vara för magert p g a yttre omständigheter kan styrelsen utlysa ytterligare ett fiske.

  Varje deltagare oavsett hur stor andel (antal burar) denne har ska betala 100:- för att få delta.
  Anmälan görs till utsedd fiskeledare med fastighetsbeteckning och telefonnummer.
  Varje fiskelag ska rapportera all fångst per bur med antal, kön och längder samt vilka som tagits upp.
  Protokoll delas ut tillsammans med karta vid tilldelning av fångststräcka.
  Fiskeredskapen inom vart fiskelag ska märkas.

  Fisket avser enbart i delar av Övre och Nedre Bjärlången.
  – Dalsjön och bäckarna undantas helt från fiske.
  – Hela sjön är inte fiskbar eftersom endast vissa avsnitt har kräftor i dagsläget.

  Då fisket endast sker i Övre och Nedre Bjärlången kommer även Fiskevattenägare i Dalsjö/Hemmeströ tills vidare att få delta på samma villkor som övriga.
  Sjöarna kommer att ses som en helhet och lotten gäller oavsett var man har sin mark.
  Fångstzoner på ca 50 m upprättas och på dessa sträckor får max 15 burar sättas ut.
  Den uppskattade sträckan för fiske beräknas till max 1500 m vilket skulle ge utrymme till 30 fångstzoner/450 burar.
  Detta kommer dock att fastställas först efter provfisket som sker i början av juli.

  Utlottning kommer endast att ske på sträckor där tidigare provfiske visat på en rimlig chans till fångst.

  Underlag till hur många burar en fastighetsägare har rätt att sätta ut finns i FastighetsFörteckningen.
  Maximalt antal burar per fastighet är 15 (om inte pkt två gäller).
  Andelstalet styr rätten och ordningen att få delta i fisket.

  1. Fiskerättsinnehavare har rätt att köpa till burar för att komma upp till 15, för en kostnad av 20:-/bur.
  2. Överblivna sträckor, prioritetsordning störst andelstal, får rätt att köpa till 15 burar för 300:- + 100:-

  Fiskeledare utses som skapar fångststräckor, kontrollerar/skapar fiskelag, lottar ut fångststräckor och sammanställer fiskeutfall.