•   Sjöbeskrivning

    bjarlangen_brygga_sjo_1281x430

Sjöbeskrivning

Övre och Nedre Bjärlången

Sjöarnas delar  är förbundna med ett smalt sund. Sundet mellan sjöarna kan vid lågvatten vara något svårpasserat, akta eventuella elmotorer.

Vattnet är humusfärgat men detta påverkar inte lukt/smak på vatten eller fisk. Genom sjön går en kalkåder vilket gör att pH-värdet är bra.

Bottnarna varierar från sten och sand till olika typer av mjukbotten. De flesta stränder sluttar brant från vattenlinjen, speciellt på östra sidan. Maxdjupet är 5 meter. Djupkarta finns att ladda ner här.

Bjärlången ligger ca 74 meter över havet.

Dalsjön

Sjön är grund, 1-1,5 m och består mestadels av dybotten. Utmed östra sidan är det fastare botten. Sjön är känd för sitt karpfiske. Dalsjön ligger ca 80 meter över havet.

Sjöarna ingår inte i något annat sjösystem utan Dalsjön har två bäckar som tillflöde. Från Dalsjöns södra del rinner en ca 1,5 km lång bäck ner till Övre Bjärlången och som är det enda viktiga tillflödet. Utloppet från Bjärlången finns i Nedre Bjärlångens södra del och rinner via Qvarnfors utmed väg 117 och går upp i Almaån.