Vem är medlem

Medlemmar är de som enligt lagfart har delägarskap i någon av sjöarna, fastigheten behöver inte ligga i direkt anslutning till sjön. Ladda ner fastighetsförteckning

Är du osäker på om du är medlem kan du kontakta någon i styrelsen via e-mail, styrelsen@bdfvo.se. Uppge Fastighetsbeteckning, Namn, Adress och Telefonnummer.

Mailadress

Vi vill kunna nå så många som möjligt via e-mail med information. Skicka oss därför ett e-mail till styrelsen@bdfvo.se. Uppge e-mailadress (om ni inte skickar från er egen adress) vilken fastighet ni äger samt adress och telefonnummer.