•   Bjärlången-Dalsjön Fiskevårdsområde

    bjarlangen-brygga_1281x430
  • Bjärlången, skymning
  • bjarlangen_20110903-2_1281x430

Välkommen till
Bjärlången-Dalsjön Fiskevårdsområde

Övre/Nedre Bjärlången samt Dalsjön ligger strax öster om Bjärnum ca 2 mil norr om Hässleholm på väg 117 mot Markaryd.

Både Bjärlången och Dalsjön erbjuder fint fiske där medlemmar och alla under 15 år fiskar gratis, medan övriga erbjuds köpa fiskekort. Läs mer om Fiskekort.

Naturen kring sjöarna som nås via stigar är omväxlande med kuperad terräng, hagmark, löv- och barrskog. Här finns bänkar/bord och badplatser.

På hemsidan finns material som vänder sig till föreningens medlemmar med information om Vem är medlem, Fiskeplan, Kräftfiske, Vattenprover, Årsmöte, Stadgar och FastighetsFörteckning.