Föreningen

Bjärlången Dalsjön FVOF har ca 200 medlemmar och en styrelse med 5 ledamöter och 3 suppleanter. Styrelsen svarar bl a för fiskebefrämjande åtgärder i och kring sjöarna samt försäljning av fiskekort, men också för att genomföra årsmötets beslut i övrigt.

Vem är medlem?

Fiskeplan

Kräftfiske

Vattenprover

Årsmöte

Stadgar

FastighetsFörteckning

Ändringsblankett

Kontakt

GDPR