Fiske

Både Bjärlången och Dalsjön erbjuder fint fiske där medlemmar och alla under 15 år fiskar gratis, medan övriga erbjuds köpa fiskekort.

Fiskekort och regler

Fiskeplatser

Sjöbeskrivning