•   Fiskeplatser

    bjarlangen_20110903_1281x430
  • Dalsjön, brygga

Fiskeplatser

Bryggor

Det finns fyra bryggor för fiske och ligger på följande platser:

  • I Övre Bjärlången finns bryggor i norra respektive södra änden
  • I Nedre Bjärlången finns en ca 50 m från bron mellan sjöarna samt en söder om badplatsen

För Dalsjön så är stränderna på hela norrsidan och i öster lättillgängliga.
Stationärt fiske (karpfiske) är inte tillåtet på grillplatsen vid norra parkeringen och på badplatsen enligt rödmarkerade partier på kartan. Information finns vid sjön.

Parkering & lämpliga fiskeplatser

Nedan visas var det finns parkeringar och lämpliga fiskeplatser:

  • Nedre Bjärlången – I anslutning till badplatsen med infart från Verumsvägen/Sjövägen.
  • Övre Bjärlången – I södra delen av sjön via vägen mot Tviggasjö/Tofta det finns en breddning av vägen med plats för 2-3 bilar.
  • Norra Dalsjön – Nås via Verumsvägen, ta av mot Länekärr och kör tills ni ser sjön på höger hand.
  • Södra Dalsjön – Nås via Verumsvägen, kör in på Kolonivägen och sväng vänster ca 200 m efter bondgården – resten får ni lista ut själva…

Bryggor, parkering, bänkar.

Bnk=Bänk, Prk=Parkering, Bry=Brygga