Årsmöte

2017 års Ordinarie fiskestämma för Bjärlången-Dalsjöns FVO hölls i Bjärnum Museums lokaler 2017-03- 14 kl. 19.00

Stämman behandlade ordinarie årsstämmofrågor enligt föreningens stadgar.

Verksamhetsberättelse och revisorsgodkänd balans- och resultaträkning fanns tillgängliga hos ordförande 14 dagar före stämman.

Kallelse till nästa årsmötet 2018 sker här och i Norra Skåne.

Ladda ner protokoll från senaste årsmötet (2017)

 

Tidigare protokoll

Årsmöte 2016