Årsmöte

Ordinarie fiskestämma för Bjärlången-Dalsjöns FVO hålls i Bjärnum Museums lokaler 2020-03-17 kl. 19.00

Stämman kommer att behandla ordinarie årsstämmofrågor enligt föreningens stadgar.

Tiden för motioner har gått ut för denna årsstämma.

Vi påminner om att representant för egendom med mer än en ägare måste ha fullmakt från övriga delägare vid registrering i stämmans röstlängd.

Verksamhetsberättelse och revisorsgodkänd balans- och resultaträkning finns tillgänglig hos ordförande 14 dagar före stämman.

Kallelse till årsmötet 2020 sker här och i Norra Skåne.

Tidigare protokoll

Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017

Årsmöte 2016