Årsmöte

2018 års Ordinarie fiskestämma för Bjärlången-Dalsjöns FVO hölls i Bjärnum Museums lokaler 2018-03-14 kl. 19.00.

Stämman behandlade ordinarie årsstämmofrågor enligt föreningens stadgar.

Verksamhetsberättelse och revisorsgodkänd balans- och resultaträkning fanns tillgängliga hos ordförande 14 dagar före stämman.

Kallelse till nästa årsmötet 2019 sker här och i Norra Skåne.

Ladda ner protokoll från senaste årsmötet (2018)

 

Tidigare protokoll

Årsmöte 2017
Årsmöte 2016