Årsmöte

Bjärlången-Dalsjön fiskevårdsområdesförening hade sin årsstämma 2023-03-16 kl 1900.

Stämman beslutade bland annat om Fiskeplan för 2023 samt att revidera §12 i föreningens stadgar.

Tidigare protokoll
Årsmöte 2021
Årsmöte 2020
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017

Årsmöte 2016