Årsmöte

Bjärlången-Dalsjön fiskevårdsområdesförening har sin årsstämma 2023-03-16 kl 1900. Denna gång är vi inomhus på Bjärnums museum. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2023-03-02 via epost till styrelsen@bdfvo.se eller brev till föreningens ordförande, Jan Nordstrand, Porkenahult 8140, 286 74 Skånes Fagerhult.

Stämman kommer att behandla ordinarie årsstämmofrågor enligt föreningens stadgar.

Verksamhetsberättelse och revisorsgodkänd balans- och resultaträkning fanns tillgänglig hos ordförande 14 dagar före stämman.

Tidigare protokoll

Årsmöte 2021
Årsmöte 2020
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017

Årsmöte 2016