Årsmöte

2019 års Ordinarie fiskestämma för Bjärlången-Dalsjöns FVO hölls i Bjärnum Museums lokaler 2019-03-19 kl. 19.00.

Stämman behandlade ordinarie årsstämmofrågor enligt föreningens stadgar.

Verksamhetsberättelse och revisorsgodkänd balans- och resultaträkning fanns tillgängliga hos ordförande 14 dagar före stämman.

Kallelse till nästa årsmötet 2020 sker här och i Norra Skåne.

Ladda ner protokoll från senaste årsmötet (2019)

Tidigare protokoll

Årsmöte 2018
Årsmöte 2017

Årsmöte 2016