Årsmöte

2020 års Ordinarie fiskestämma för Bjärlången-Dalsjöns FVO hölls i Bjärnum Museums lokaler 2020-03-17 kl. 19.00.

Stämman kommer att behandla ordinarie årsstämmofrågor enligt föreningens stadgar.

Verksamhetsberättelse och revisorsgodkänd balans- och resultaträkning fanns tillgänglig hos ordförande 14 dagar före stämman.

Kallelse till nästa årsmötet 2021 sker här och i Norra Skåne.

Tidigare protokoll

Årsmöte 2020
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017

Årsmöte 2016